W zakresie świadczonych przez nas usług z zakresu bezpieczeństwa są między innymi:

  • pomoc w określeniu stopnia zabezpieczenia obiektu,
  • opracowanie procedur bezpieczeństwa dla obiektu,
  • doradztwo techniczne, dobór rozwiązań technicznych,
  • audyty istniejących systemów zabezpieczeń,
  • opracowanie koncepcji i projektu technicznego systemów zabezpieczeń,
  • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń,
  • szkolenia z obsługi systemów bezpieczeństwa,
  • konserwacje gwarancyjne i pogwarancyjne oraz serwis systemów bezpieczeństwa.

Od kilku lat firma SAMAX współpracuje ze Stacją Monitorowania Alarmów i do celu kontroli poszczególnych obiektów wdrożyliśmy technologię cyfrowej transmisji sygnałów alarmowych z ww. wymienionych systemów zabezpieczeń opartą o technologię IP w lokalnej sieci LAN oraz w zewnętrznej sieci WAN.