W projektowanych i wykonywanych przez SAMAX S.A. systemach zabezpieczeń stosujemy sprzęt uznanych dostawców z kraju i zagranicy lub wskazany przez Inwestora. W zależności od potrzeb stosujemy urządzenia w technologii najbardziej optymalnej dla danego rodzaju instalacji.

Staramy się zawsze dostosowywać jakość i cenę proponowanych urządzeń do wymagań i potrzeb Inwestorów oraz stopnia zaawansowania systemu.

  Staramy się unikać stosowania sprzętu o zbyt wysokich parametrach, tam gdzie jest to zbędne ze względu na cel zabezpieczenia. Stosujemy także urządzenia własnej konstrukcji realizujące funkcje niemożliwe do zrealizowania przy pomocy urządzeń typowych.

  Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich stosowanych urządzeń. W przypadku braku możliwości natychmiastowej naprawy uszkodzonego elementu zastępujemy uszkodzone urządzenie egzemplarzem serwisowym, na czas naprawy. W wielu wypadkach na oferowane urządzenia udzielamy przedłużonej gwarancji. Preferujemy stosowanie urządzeń sprawdzonych (pracujących bezawaryjnie), ale też oferujemy naszym klientom urządzenia najnowsze zaraz po ukazaniu się ich na rynku.