Wykonaliśmy kompletne projekty systemów zabezpieczeń i zabezpieczyliśmy wiele obiektów o charakterze bankowym, obiektów przemysłowych i instytucji użyteczności publicznej oraz obiekty innych zleceniodawców.

Wykonaliśmy kompletne projekty i zrealizowaliśmy specyficzne zabezpieczenia dla obiektów mających specjalne znaczenie dla kraju.

Specjaliści z naszej firmy wykonali wiele ekspertyz dotyczących zabezpieczeń obiektów specjalnego znaczenia.