OGŁOSZENIA

Ogłoszenie 2020-09-30

Zarząd SAMAX S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w oryginale, celem dokonania ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.