O nas


SAMAX jest Spółką Akcyjną, która od 1990 roku prowadzi kompleksową działalność w zakresie projektowania, montażu i konserwacji szeroko pojętych elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń. SAMAX realizuje zarówno proste jak i rozbudowane systemy zabezpieczeń, które wymagają integracji urządzeń wielu producentów. Nasze rozwiązania techniczne oparte są o najnowsze ale sprawdzone technologie oraz sprzęt uznanych dostawców z kraju i zagranicy.

SAMAX przygotowana jest do obsługi Inwestorów o specjalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa oraz zachowania tajemnicy, posiadamy:

  • koncesję MSWiA,
  • certyfikat bezpieczeństwa wydany przez ABW.
  • pracowników z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli Tajne
  • kancelarię tajną.

Ogłoszenia

Ogłoszenie 2020-09-30

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. …