O nas


SAMAX jest Spółką Akcyjną, która od 1990 roku prowadzi kompleksową działalność w zakresie projektowania, montażu i konserwacji szeroko pojętych elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń. SAMAX realizuje zarówno proste jak i rozbudowane systemy zabezpieczeń, które wymagają integracji urządzeń wielu producentów. Nasze rozwiązania techniczne oparte są o najnowsze ale sprawdzone technologie oraz sprzęt uznanych dostawców z kraju i zagranicy.

SAMAX S.A. jest przygotowana do obsługi Inwestorów o specjalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa oraz zachowania tajemnicy i posiada:

  • koncesję MSWiA,
  • certyfikat bezpieczeństwa wydany przez ABW.
  • pracowników z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli Tajne
  • kancelarię tajną.

Ogłoszenia

Ogłoszenie 2020-09-30

Zarząd SAMAX S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w oryginale, celem dokonania ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.